Dzień w naszym przedszkolu

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:  6.30 – 17.00
Podstawa programowa realizowana jest od godziny 8.00 – 13.00


RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY III „SMERFY”

7.30 – 8.45

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Zabawa orientacyjno – porządkowa, ruchowa. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne ogólnorozwojowe.

8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00 – 9.15

Śniadanie. Kształtowanie nawyków kulturalnych oraz zdrowego odżywiania się.

9.15 – 10.15

Realizacja zadań edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć obowiązujących w danym tygodniu.

10.15 – 10.30

Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.

10.30 – 11.00

Zajęcia dydaktyczne  z bajkoterapii i religii. Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem.

11.00 – 11.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy dowolne, ruchowe na placu przedszkolnym. Wycieczki, spacery – poznawanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00 – 12.30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30 – 13.00

Relaks, słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej – wyciszanie.

13.00 – 13.30

Zajęcia dydaktyczne – z języka angielskiego, motoryki małej, rytmiki, zabawy logopedyczne.

13.309 – 14.00

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Praca indywidualna z dzieckiem.

14.00 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Kultura spożywania posiłków.

14.30 – 16.30

Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci, porządkowanie w sali, zabawy na dywanie i tablicy interaktywnej, zabawy swobodne na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY II „SŁONECZKA”

6.30 – 8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Zabawa orientacyjno – porządkowa, ruchowa. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne, ogólnorozwojowe.

8.30 – 9.30

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie.

9.30 – 10.00

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć obowiązującą w danym tygodniu.

10.00 – 10.15

Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.

10.15 – 11.45

Zajęcia z rytmiki. Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem . Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, wycieczki, spacery.

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00 – 12.30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30 – 13.00

Relaks, słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej – wyciszanie.

13.00 – 14.00

Zajęcia z języka angielskiego, motoryki małej, bajkoterapii., zabawy logopedyczne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne , utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Praca indywidualna z dziećmi.

14.00 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30 – 16.30

Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci, zabawy swobodne na placu przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY I „KRASNOLUDKI”

6.30 – 8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Zabawa orientacyjno – porządkowa, ruchowa. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne, ogólnorozwojowe.

8.30 – 9.30

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie.

9.30 – 10.00

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć obowiązującą w danym tygodniu.

10.00 – 10.15

Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.

10.15 – 11.45

Zajęcia z motoryki małej, rytmiki. Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem. Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, wycieczki, spacery.

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00 – 12.30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30 – 13.00

Relaks, słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej – wyciszanie.

13.00 – 14.00

Zajęcia dodatkowe  z języka angielskiego, bajkoterapii, zabawy logopedyczne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Praca indywidualna z dziećmi.

14.00 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30 – 16.30

Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci, zabawy swobodne na placu przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

Zapraszamy również
na nasz profil na Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Ułatwienia dostępu