Dzień w naszym przedszkolu

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:  6.30 – 17.00
Podstawa programowa realizowana jest od godziny 8.00 – 13.00


RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY III „KRASNOLUDKI”

8.00 – 8.45
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Zabawa orientacyjno – porządkowa, ruchowa. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.

8.45 – 9.00
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
9.00- 9.15 Śniadanie.

9.15 – 10.15
Realizacja zadań edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć obowiązujących w danym tygodniu.

10.15 – 10.30
Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.

10.30 – 11.00
Zajęcia dydaktyczne- język angielski, religia.

11.00- 11.45
Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy dowolne, ruchowe na placu przedszkolnym. Wycieczki, spacery – poznawanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.45 – 12.00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00 – 12.30
Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30 – 13.00
Relaks, słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej – wyciszanie.

13.00 – 13.30
Zajęcia dodatkowe- zabawy logopedyczne, z terapii ręki, rytmiczne.

13.30- 14.00
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, praca indywidualna z dzieckiem.

14.00 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Kultura spożywania posiłków.

14.30 – 16.30
Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci, porządkowanie w sali, zabawy na dywanie i tablicy interaktywnej, zabawy swobodne na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY II „SMERFY”

6.30 – 8.45
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Zabawa orientacyjno – porządkowa, ruchowa. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne, ogólnorozwojowe.
8.45 – 9.00
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
9.00 – 9.30
Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9.30 – 10.30
Realizacja zadań edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
10.30 – 10.45
Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.
10.45 – 11.45
Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, wycieczki, spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zajęcia z języka angielskiego.
11.45 – 12.00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania do stołów do obiadu.
12.00 – 12.30
Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12.30 – 13.00
Relaks, słuchanie utworów literatury dziecięcej czytanej przez nauczycieli, muzyki relaksacyjnej – wyciszanie.
13.00 – 14.00
Zajęcia dodatkowe: zajęcia z motoryki małej, rytmiki, zajęcia logopedyczne.
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, praca indywidualna z dziećmi.
14.00 – 14.30
Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14.30 – 16.30
Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci, zabawy na dywanie i tablicy interaktywnej, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY I „SŁONECZKA”

7.00 – 8.30
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Zabawa orientacyjno – porządkowa, ruchowa. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne, ogólnorozwojowe.
8.30 – 9.30
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie.
9.30 – 10.00
Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć obowiązującą w danym tygodniu.
10.00 – 10.15
Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.
10.15 – 11.45
Zajęcie dodatkowe z języka angielskiego. Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, wycieczki, spacery.
11.45 – 12.00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
12.00 – 12.30
Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12.30 – 13.00
Relaks, słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej – wyciszanie.
13.00 – 14.00
Zajęcia dodatkowe – rytmika, logopedia i zajęcia z małej motoryki. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, praca indywidualna z dziećmi.
14.00 – 14.30
Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14.30 – 16.30
Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci, zabawy swobodne na placu przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci.

Zapraszamy również
na nasz profil na Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Nabór na rok szkolny 2022/2023

Zapaszmy do zakładki REKRUTACJA na naszej stronie