Dzień w naszym przedszkolu

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:  6.30 – 16.30
Podstawa programowa realizowana jest od godziny 8.00 – 13.00


ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY I „PSZCZÓŁKI”

6.30 – 8.45 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Zabawa orientacyjno – porządkowa, ruchowa. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne, ogólnorozwojowe.

8.45 – 9.30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie.

9.30 – 10.00 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć obowiązującą w danym tygodniu.

10.00 – 10.15 Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.

10.15 – 11.45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, wycieczki, spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00 – 12.30 Obiad.

12.30 – 13.30 Relaks, słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

13.30 – 14.00 Zajęcia dodatkowe – język angielski, rytmika.

14.00 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30 – 16.30 Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY II „MISIE”

6.30 – 8.45 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Zabawa orientacyjno – porządkowa, ruchowa. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne, ogólnorozwojowe.

8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00 – 9.30 Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Śniadanie.

9.30 – 10.30 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, w tym zajęcia z języka angielskiego. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.30 – 10.45 Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.

10.45 – 11.45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, wycieczki, spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, dbałość o zdrowie.

12.30 – 13.00 Relaks, słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

13.00 – 13.30 Zajęcia dodatkowe – rytmika.

13.30 – 14.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek, praca indywidualna z dziećmi.

14.00 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30 – 15.00 Zajęcia z katechezy (religia).

15.00 – 16.30 Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci.

ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY III „SMERFY”

6.30 – 8.45 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Zabawa orientacyjno – porządkowa, ruchowa. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne, ogólnorozwojowe.

8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00 – 9.30 Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Śniadanie.

9.30 – 10.30 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, w tym zajęcia z języka angielskiego. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.30 – 10.45 Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.

10.45 – 11.45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, wycieczki, spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, dbałość o zdrowie.

12.30 – 13.00 Relaks, słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

13.00 – 13.30 Zajęcia dodatkowe – rytmika.

13.30 – 14.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek, praca indywidualna z dziećmi.

14.00 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30 – 15.00 Zajęcia z katechezy (religia).

15.00 – 16.30 Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.