Kilka słów o naszym przedszkolu

Nie zmuszamy dzieci do aktywności, lecz wyzwalamy aktywność.
Nie każemy myśleć, lecz tworzymy warunki do myślenia.
Nie żądamy, lecz przekonujemy.
Pozwalamy dziecku pytać i powoli rozwijamy jego umysł, tak aby samo widzieć chciało”

/Janusz Korczak/

Przedszkole nr 6 w Końskich mieści się w wolno stojącym i zmodernizowanym budynku przy ulicy 1 Maja 5a.

Duży ogród i plac zabaw, którym otoczone jest przedszkole wyposażony jest w nowoczesny, atrakcyjny i bezpieczny sprzęt rekreacyjno – sportowy wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci.

W przedszkolu bawi się i uczy 70 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, podzielonych na trzy grupy. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji salę do zabaw i nauki. Nowoczesne, kolorowe mebelki, atrakcyjne zabawki oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne min. podłoga interaktywna, tablica multimedialna wspomagają wszechstronny rozwój psychospołeczny każdego dziecka.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 17.00 (z możliwością przedłużenia czasu).

Przedszkole gwarantuje dzieciom profesjonalne kształcenie oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań i talentów pod opieką wysoko wykwalifikowanej i kreatywnej kadry pedagogicznej. Stosowane w przedszkolu nowoczesne koncepcje, metody i formy pracy gwarantują wysoką jakoś nauczania i wychowania. Absolwenci przedszkola odnoszą wiele sukcesów w późniejszej edukacji na różnych płaszczyznach wiedzy. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego rozszerzoną o autorskie projekty edukacyjne  oraz innowacje pedagogiczne. Placówka od kilku lat współpracuje w projektach edukacyjnych z II LO w Końskich, Biblioteką Publiczną, Szkołą Muzyczną, MGDK, Komendą Powiatową Policji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców, zapewniamy rozszerzoną ofertę edukacyjną w postaci prowadzenia nieodpłatnych zajęć dodatkowych tkj. zajęć z języka angielskiego 3 i 5 x w tygodniu oraz zajęć z bajkoterapii 1 x w tygodniu. Przedszkole zapewnia także opiekę i terapię logopedyczną, konsultacje dla rodziców przez logopedę z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.  Oferujemy dzieciom artystyczną ścieżkę wiodąca do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań poprzez różne formy ekspresji: plastyczną, muzyczną, teatralną. Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc min. w konkursach plastycznych, w licznych uroczystościach i imprezach przedszkolnych, jak również tych o charakterze lokalnym min. poprzez udział w artystycznych występach na scenie MGDK w Końskich. Dużą popularnością w społeczności przedszkolnej cieszą się spotkania o charakterze rodzinnym m.in. zajęcia otwarte dla rodziców, pikniki rodzinne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, spotkania świąteczne, które pozwalają dzieciom wspólnie z rodzinami przeżywać radosne chwile, uczą szacunku dla tradycji i najbliższych. Dzięki tej bliskiej współpracy w placówce panuje miła, serdeczna i rodzinna atmosfera. Przedszkolaki mają możliwość obcowania z teatrem i sztuką poprzez uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych, iluzjonistycznych, koncertach i warsztatach muzycznych.

Liczne wycieczki bliższe i dalsze autokarowe do atrakcyjnych miejsc wpisane są już w tradycję przedszkola. Przedszkole aktywnie uczestniczy w licznych akcjach charytatywnych, organizuje na terenie przedszkola i poza nim spotkania z ciekawymi ludźmi.

Podejmuje szereg działań o charakterze prozdrowotnym, proekologicznym, promuje zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie.

Smaczne i domowe posiłki przygotowywane są w dobrze wyposażonej w specjalistyczny sprzęt gastronomiczny, zgodny z wymogami sanitarnymi przedszkolnej kuchni (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) co gwarantuje ich świeżość i wysoką wartość odżywczą. Menu oparte jest na normach żywienia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia i pokrywa niemal 80% dziennego zapotrzebowania na wszystkie składniki pokarmowe i energetyczne. Dużą uwagę zwraca się na różnorodność dań i estetykę ich podawania. Śniadania przygotowywane są w postaci „szwedzkich talerzyków”, co umożliwia dzieciom samodzielnie komponowanie kanapek.  Placówka zapewnia dzieciom w ciągu całego dnia dużą ilość owoców i warzyw oraz odpowiednią ilość płynów jak również stały do nich dostęp. Uwzględniane są potrzeby żywienia dzieci z alergią pokarmową.

Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną  i ich rodziców przedszkole oferuje uczestniczenie w programie adaptacyjnym, łagodzącym problemy dzieci związane z przystosowaniem się do nowych warunków życia przedszkolnego.

Pracownicy administracyjno – obsługowi to miły, przyjazny dziecku i jego rodzinie personel.

Zapraszamy również
na nasz profil na Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Ułatwienia dostępu