Podziękowania

Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby drugiego człowieka,
jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń….

Przyjaciele przedszkola    

Łatwiej czynić dobro, jeśli pomaga wielu” Hermann Gmeiner
Dobroć jest czymś bardzo prostym, być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie” Dag Hammarskjold

Tymi słowami chcemy wyrazić wdzięczność za sponsoring, poświęcony czas i pracę
na rzecz naszego przedszkola.

Pani Dyrektor, kadra pedagogiczna oraz cały personel składają gorące podziękowania:


Rok szkolny 2019/2020

rok MMXIXr

# Bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie słodkich poczęstunków na przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka:
z grupy III „Smerfy” – Radzie Rodziców – Pani Annie Sadowskiej – mamie Julki, Pani Ewie Kiniorskiej – mamie Marysi, Panu Grzegorzowi Kotas – tacie Gabrysi oraz Pani Annie Poznańskiej – mamie Lenki, Pani Marii Olszewskiej – babci Lenki;
z grupy II „Pszczółki” – Pani Monice Gilewskiej – mamie Zosi, Pani Annie Kucharskiej – mamie Basi, Pani Justynie Bartkowiak – mamie Laury, Pani Michalinie Nogańskiej – mamie Mikołaja, Pani Iwonie Kwapińskiej – mamie Joasi;
z grupy I „Krasnoludki” – Państwu Monice i Krystianowi Dzioba – rodzicom Zosi i Oli, Pani Agnieszce Dudzińskiej – mamie Madzi.

# Serdeczne podziękowania dla Pani Anny Kucharskiej – mamy Basi oraz Pani Iwony Kwapińskiej – mamy Asi za wypiek ciasteczek z wróżbą na zabawę andrzejkową dla grupy II „Pszczółki”

# Serdeczne podziękowania dla Państwa Moniki i Krystiana Dzioba – rodziców Zosi i Oli oraz dla Pani Doroty Szkurłat – Tkaczyk – mamy Natalki za podarowanie do grupy I „Krasnoludki” obrazków do kolorowania dla dzieci.

# Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, a w szczególności Radzie Rodziców wszystkich grup przedszkolnych za przygotowanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej podziękowań dla Dyrektora, wychowawców grup oraz pracowników administracyjnych.

# Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Adamowi Kacperskiemu – tatusiowi Wojtusia za montaż i uruchomienie tablicy interaktywnej w grupie I „Krasnoludki” oraz Panu Michałowi Józefowiczowi – tatusiowi Jasia za pomoc w montażu tablicy interaktywnej w grupie I „Krasnoludki”.

# Serdeczne podziękowania dla Pani Katarzyny Wodeckiej za podarowanie do wszystkich grup przedszkolnych zabawek i gier edukacyjnych.

Rok szkolny 2018/2019
rok MMXVIIIr

# Bardzo serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców ze wszystkich grup:

Grupa I„Pszczółki”-Pani Annie Kucharskiej- mamie Basi, Panu  Adamowi Kacperskiemu- tacie Wojtusia, Pani Michalinie Nogańskiej – mamie Mikołaja
Grupa II „Misie”-Pani Annie Sadowskiej – mamie Julki, Pani Lucynie Posłusznej- mamie Zosi,
Panu Marcinowi Rachunie- tacie Alberta
Grupa III „Smerfy”- Pani Ewelinie Barańskiej – mamie Mateusza i Tomka, Pani Magdalenie Starzyńskiej – mamie Inki i Wita, Pani Katarzynie Sypniewskiej- mamie Hani.

# Serdeczne podziękowania dla Państwa Anny i Tomasza Kucharskich – rodziców Basi z grupy „Pszczółki” za całoroczną współpracę

# Serdeczne podziękowania dla Pana Adama Kacperskiego – taty Wojtusia  za całoroczną pomoc w prowadzeniu strony internetowej.

# Serdeczne podziękowania  dla:

Pana Grzegorza Grzeli – taty Ewy  z grupy „Smerfy”
Pana Przemysława Gorzelaka – taty Kornela z grupy „Smerfy”
Pana Piotra Wodeckiego – taty Franka z grupy „Smerfy”
Pana Łukasza Wilczyńskiego- taty Marcela z grupy „Misie”
za pomoc w przygotowaniu sceny  na uroczystość zakończenia roku szkolnego.

# Bardzo serdecznie dziękujemy Zarządowi Terenowemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Końskich. W szczególności: Przewodniczącemu Terenowego Zarządu Andrzejowi Ścibiszowi, Zastępcy Przewodniczącego – Pani Małgorzacie Stępień – Kęsik – mamie Oluni, Delegatowi Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Grzegorzowi Michorkowi oraz Rzecznikowi KPP Piotrowi Przygodzkiemu za wręczenie wszystkim naszym grupom przedszkolnym, tj. „Pszczółkom”, „Misiom” oraz „Smerfom” mnóstwo słodkości w formie paczek.

# Serdeczne podziękowania dla Państwa Eweliny i Łukasza Barańskich – rodziców Mateusza i Tomka, Pana Dawida Czapli – taty Lenki, Pana Tomasza Bednarza oraz Julii Bednarz – taty i siostry Maciusia, Pana Marcina Rachuny – taty Alberta, Pana Roberta Starzyńskiego – taty Wita i Inki, Pana Tomasza Kucharskiego – taty Basi, Pana Michała Kwapińskiego – taty Asi za wielką pomoc i zaangażowanie podczas dekorowania sali w Domu Kultury na choinkę noworoczną.

# Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Maryli i Waldemarowi Czech – dziadkom Mai za podarowanie na poczęstunek choinki noworocznej mandarynek dla wszystkich dzieci.

# Serdecznie dziękujemy Panu Edwardowi Waligórskiemu za podarowanie pączków dla wszystkich dzieci na poczęstunek choinki noworocznej.

# Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dorocie Szkurłat – Tkaczyk – mamie Maciusia oraz Panu Adamowi Kacperskiemu – tacie Wojtusia za wielkie zaangażowanie w projekcie, którego celem jest doposażenie przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne takie jak: „magiczny dywan”, czyli podłoga interaktywna oraz tablica interaktywna.

# Serdeczne podziękowania dla Dyrektora Miejsko – Gminnego Domu Kultury Pana Piotra Salaty za umożliwienie naszemu przedszkolu przeprowadzenie prób oraz samej uroczystości noworocznej połączonej z Dniem Babci i Dziadka w Domu Kultury.

# Gorące podziękowania dla Pani Katarzyny Wodeckiej – mamy Franka za podarowanie do grupy II „Misie” kącika majsterkowicza oraz Panu Dawidowi Stanikowi – tacie Kuby za obdarowanie tej samej grupy samochodami i klockami.

# Serdecznie dziękujemy: Pani Ewelinie Barańskiej – mamie Mateusza i Tomka, Pani Katarzynie Sypniewskiej – mamie Hani, Pani Lucynie Posłusznej – mamie Zosi, Pani Annie Sadowskiej – mamie Julki, Pani Marii Olszewskiej – babci Lenki, Państwa Danuty, Stanisława Rachuna – babci i dziadka Alberta, Pani Monice Gilewskiej – mamie Zosi, Pani Irminie Majchrzak – mamie Natalii, Pani Michalinie Nogańskiej – mamie Mikołaja, Pani Annie Kucharskiej – mamie Basi, za zaangażowanie i  przygotowanie pysznych słodkości – wypieków, słodyczy na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

# Serdeczne podziękowania dla Państwa Anny i Tomasza Kucharskich za wakacyjną opiekę nad rybkami z grupy „Misie” i „Smerfy”.

# Pani Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne gorąco dziękuje Radzie Rodziców ze wszystkich grup za zorganizowanie wspaniałego Dnia Edukacji Narodowej.

# Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie Rodziców (pomoc w przygotowaniu strojów, przybycie z dziećmi, robienie pamiątkowych fotografii) dzieci występujących na letniej scenie przed Domem Kultury podczas Koneckiej Senioriady.

# Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za przygotowanie dzieci oraz liczne przybycie na Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę – marsz ulicami naszego miasta zorganizowany przez UMiG w Końskich.

# Serdeczne podziękowania dla Pana Włodzimierza Falby za przeprowadzenie wspaniałej lekcji edukacyjno – przyrodniczej na terenie Szkółki Nadleśnictwa Barycz w ramach projektu „Mali strażnicy przyrody”.

# Gorące podziękowania dla Rady Rodziców ze wszystkich grup przedszkolnych za zaangażowanie w organizację wspaniałych Mikołajkowych paczek dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola.

Rok szkolny 2017/2018
rok MMXVII

# Serdeczne podziękowania dla:
– Pana Jana Bukłada
– Pana Daniela Rąbalskiego
– Pana Jacka Świtakowskiego
– Pani Katarzyna Wodeckiej – mamy Franka
– Państwa Magdaleny i Roberta Starzyńskich – mamy i taty Wita i Inki
– Pani Ewy Bujak – mamy Anielki i Jasia

# Za zaangażowanie i czynny udział w uroczystości z okazji obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę „Po Polsce z wiatrem wędrowanie – przedszkolaki dla Niepodległej” zorganizowanej w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Końskich.

# Serdeczne podziękowania dla Dyrektora Miejsko – Gminnego Domu Kultury Pana Piotra Salaty oraz Zastępcy Dyrektora Miejsko – Gminnego Domu Kultury Pana Dariusza Ogłozy za umożliwienie zorganizowania uroczystości z okazji obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

# Gorące podziękowania za zaangażowanie w przygotowania do uroczystości obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości dla Pana Jerzego Stępnia – dziadka Kornelki oraz Katarzyny Stępień – mamy Kornelki.

# Serdeczne podziękowania dla Państwa Anny i Tomasza Kucharskich – rodziców Basi za pomoc w zorganizowaniu grilla oraz pyszne wypieki.

# Serdeczne podziękowania dla Pana Adama Kacperskiego – taty Wojtusia za całoroczną pomoc w prowadzeniu strony internetowej naszego przedszkola.

# Bardzo serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców ze wszystkich grup za całoroczne zaangażowanie, ogromny wkład pracy na rzecz naszych przedszkolaków i naszej placówki:
– z grupy I „Paszczółki” – Pani Annie Kucharskiej – mamie Basi oraz Panu Adamowi Kacperskiemu – tacie Wojtusia;
– z grupy II „Misie” – Pani Annie Sadowskiej – mamie Julki, Pani Lucynie Posłusznej – mamie Zosi oraz Panu Marcinowi Rachunie – tacie Alberta;
– z grupy III „Smerfy” – Pani Sylwii Żurawskiej – mamie Kuby, Pani Katarzynie Wodeckiej – mamie Franka oraz Pani Dorocie Muszyńskiej – mamie Piotrusia.

# Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców z grupy II „Misie” za przygotowanie dla przedszkolaków z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia wyśmienitego tortu.

# Gorące podziękowania dla wszystkich Rodziców z grupy III „Smerfy” za pomoc w przygotowaniu strojów dla dzieci na przedstawienie zorganizowane z okazji jasełek bożonarodzeniowych.

# Serdecznie dziękujemy Państwu Magdalenie i Robertowi Starzyńskim – rodzicom Wita i Inki za podarowanie grupie III „Smerfy” pięknych puzzli, układanek i gier.

 

Rok szkolny 2016/2017
rok MMXVI

Serdeczne podziękowania dla Pani A. Janus z Księgarni „Księgarz” oraz Pani Kariny Schwerzler za obdarowanie przedszkola wspaniałymi grami edukacyjnymi dla dzieci.

# Serdeczne podziękowania za wspaniały, profesjonalny występ aktorski w przedstawieniu pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” zorganizowany przez rodziców dzieci z naszego przedszkola z okazji Dnia Babci i Dziadka. Gorąco dziękujemy za pełne zaangażowanie i poświęcony czas Państwu Ewelinie i Łukaszowi Barańskim – rodzicom Mateusza i Tomka, Pani Agnieszce Galant – mamie Wojtka, Pani Katarzynie Wodeckiej – mamie Franka, Państwu Magdalenie i Robertowi Starzyńskim – rodzicom Inki, Pani Katarzynie Stępień – mamie Kornelki, Panu Dariuszowi Kęsikowi – tacie Oli, Pani Justynie Kania – mamie Hani i Alicji, Pani Annie Kucharskiej – mamie Stasia, Pani Agacie Zapała – mamie Emilki, Panu Grzegorzowi Grzeli – tacie Olega.

# Serdecznie dziękujemy za pyszne ciasta, ciasteczka, rogaliki przygotowane na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka Pani Helenie Chudzik – babci Amelki, Pani Marii Olszewskiej – babci Lenki, Pani Ewie Różalskiej – babci Piotrusia, Pani Anecie Kozieł – mamie Huberta oraz Radzie Rodziców z grupy II „Smerfy”.

# Dziękujemy Panu Edwardowi Waligórskiemu za podarowanie pączków dla dzieci na zabawę choinkową.

# Dziękujemy Panu Tomaszowi Kucharskiemu – tacie Stasia za naprawę pompki do akwarium, podarowanie rybek oraz artykułów piśmienniczych do gr. III „Kubusia Puchatka”.

# Dziękujemy serdecznie za podarowanie pokarmu dla rybek do gr. III „Kubusia Puchatka” Pani Zofii Powideł – babci Patryka, Panu Mariuszowi Staromłyńskiemu – tacie Mai oraz Panu Tomaszowi Brzezińskiemu – tacie Neli.

# Serdecznie dziękujemy Pani Magdalenie Lorek – mamie Filipa za obdarowanie przedszkola bombkami choinkowymi do jego dekoracji

Serdeczne podziękowania dla Państwa Anny i Piotra Sadowskich – rodziców Julki za naprawę mebli w grupie I „Misie” oraz za zasponsorowanie i zamontowanie listwy ochronnej na ścianę w sali starszaków.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich Rodziców zaangażowanych w „Turniej gier i zabaw na wesoło”. Dziękujemy za sportową walkę i wspaniały doping dla całego naszego przedszkola.

Gorąco dziękujemy Państwu Katarzynie i Jackowi Stępień – rodzicom Kornelki z grupy II „Smerfy” oraz Państwu Annie i Tomaszowi Kucharskim – rodzicom Stasia z grupy III „Kubusia Puchatka” za opiekę nad rybkami w okresie wakacyjnym.

# Serdeczne podziękowania dla Państwa Anny i Roberta Kaczmarczyków – rodziców Gosi za podarowanie grupie II „Smerfy” do kącika czytelniczego kolekcji książek z ulubionymi bajkami dla dzieci.

Rok szkolny 2015/2016
rok MMXV

Serdeczne podziękowania dla Państwa Elizy i Artura Sypniewskich – rodziców Ninki za podarowanie wszystkim dzieciom z naszego przedszkola książeczek, które zostały wręczone przedszkolakom na zakończenie roku.

Gorące podziękowania dla Pana  Jacka Kowalskiego – taty Lilianki za całoroczną pomoc w prowadzeniu strony internetowej naszego przedszkola.

Serdeczne podziękowania dla Państwa Małgorzaty i Dariusza Kęsików- rodziców Oli za podarowanie do grupy II „Smerfy” pluszowych maskotek.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Piotra Kurka za sfilmowanie Festynu Rodzinnego.

Gorące podziękowania dla Państwa Ani i Tomka Kucharskich – rodziców Stasia, którzy zorganizowali grill i słodki poczęstunek na Festynie Rodzinnym.

# Dziękujemy bardzo zespołowi regionalnemu „Mała Korniczanka” za umilenie czasu swoim występem wokalnym na Festynie Rodzinnym.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy wystąpili w przedstawieniu pt.. „Królewna Śnieżka”. Dziękujemy wszystkim aktorom za ogromne zaangażowanie i poświęcony czas.

W przedstawieniu wystąpili:

  • Śnieżka- Katarzyna Wodecka- mama Franka
  • Król- Piotr Pietrus- tata Juli
  • Królowa- Katarzyna Chmielewska- mama Kingi
  • Królewicz- Sebastian Oksiński- tata Ali
  • Myśliwy- Robert Starzyński- tata Inki
  • Alchemik- Katarzyna Stępień- mama Kornelki
  • Sługa- Monika Sorbian- Staromłyńska- mama Mai
  • Krasnoludki: Magdalena Starzyńska- mama Inki, Agnieszka Grabowska- mama Elwirki, Agata Zapała – mama Emilki, Mariusz Szafrański- tata Juli, Grzegorz Grzela- tata Ewy i Olega, Tomasz Kucharski- tata Stasia, Mariusz Staromłyński – tata Mai.
  • Lusterko- Anna Mikołajczyk- mama Mikołaja

Dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w zorganizowaniu loterii fantowej dla dzieci z okazji Dnia Rodziny.

# Serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Grzeli – tacie Ewy i Olka za podarowanie do grupy średniaków i starszaków wielu  akwariowych rybek.

# Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu słodkiego poczęstunku na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka:

-z grupy III „Kubusia Puchatka” – Pani Annie Oksińskiej – mamie Alicji, Pani Annie Kucharskiej – mamie Stasia, Pani Annie Rutkowskiej – mamie Neli, Pani Magdalenie Szulc – mamie Kubusia, Pani Magdalenie Skibie – mamie Nadii, Pani Małgorzacie Kucharskiej – mamie Mikołaja;

– grupy II „Smerfy” – Pani Małgorzacie Dąbrowskiej – babci Franka, Pani Katarzynie Stępień – mamie Kornelki,     Pani Sylwii Żurawskiej – mamie Kuby, Pani Dorocie Muszyńskiej – mamie Piotrka, Państwu Katarzynie i Dariuszowi Sypniewskim;

-z grupy I „Misie” – Pani Helenie Chudzik – babci Amelki

#  Dzięki pomocy i życzliwości rodziców w pełni odczuwaliśmy klimat karnawału.

#  Dziękujemy serdecznie Panu Arturowi Skrzypczykowi – tacie Kalinki za współprowadzenie i udostępnienie sprzętu muzycznego na bal karnawałowy.

#  Dziękujemy Panu Mariuszowi Staromłyńskiemu – tacie Mai oraz Panu Grzegorzowi Grzeli – tacie Ewy i Olka za pomoc w przygotowaniu zabawy karnawałowej.

#  Gorące podziękowania dla Pana Piotra Kucharczyka – taty Jasia za udostępnienie kompresora i częściowe zasponsorowanie balonów oraz pomoc w dekorowaniu sali w Domu Kultury.

#  Dziękujemy rodzicom, którzy zaangażowali się pomagając w organizacji zabawy karnawałowej i dekoracji sali.

#  Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Wilk – mamie Ani i Pani Dorocie Muszyńskiej – mamie Piotrusia z grupy II – „Smerfy” oraz Panu Tomaszowi Kucharskiemu – tacie Stasia z grupy III „Kubusia Puchatka” za zasponsorowanie artykułów piśmienniczych do grup.

#  Serdeczne podziękowania dla Państwa Karoliny i Mariusza Słoniewskich – rodziców Danielka za zakupienie do grupy II „Smerfy” rybek do akwarium.

#  Bardzo dziękujemy tacie Stasia Kucharskiego za podarowanie grupie III „Kubusia Puchatka” artykułów papierniczych.

#  Podziękowania dla Pana Piotra Pietrusa – taty Julci za zamontowanie telewizora w sali starszaków.

#  Serdeczne podziękowania dla Pana Roberta Starzyńskiego za wcielenie się w rolę wyjątkowego gościa, który odwiedził 04 grudnia wszystkie przedszkolaki z workiem pełnym prezentów.

#  Pani Dyrektor mgr Małgorzata Dąbrowska oraz całe grono pedagogiczne serdecznie dziękują wszystkim Dzieciom oraz ich Rodzicom za pamięć,wspaniałe życzenia oraz kwiaty i słodkości z okazji Komisji Edukacji Narodowej. DZIĘKUJEMY!!!

# Serdeczne podziękowania dla Państwa Julity i Daniela Żuwalskich za podarowanie atrakcyjnego, drewnianego domku na przedszkolny plac zabaw, który przez długie lata będzie dostarczał wiele atrakcji podczas wspólnych wspólnych zabaw. A my, wszystkie przedszkolaki pozdrawiamy naszego kolegę Lucka

# Gorące podziękowania dla Panów: Piotra Zapały, Bartka Kaczora, Grzegorza Kotasa, Michała Chudzika, Jacka Stępnia, Dariusza Żurawskiego, Grzegorza Mikołajczyka za pomoc przy przewiezieniu i ustawieniu drewnianego domku na przedszkolny plac zabaw.

Rok szkolny 2014/2015
rok MMXIV

# Serdecznie dziękujemy Panu Mariuszowi Szafrańskiemu – tatusiowi Julci za pomoc w prowadzeniu naszej przedszkolnej strony internetowej.

# Wszyscy wychowawcy grup w naszym przedszkolu serdecznie dziękują wszystkim Rodzicom za wspaniałe pożegnania w roku przedszkolnym 2014/2015 oraz za całoroczną współpracę.

# Serdeczne podziękowania dla Państwa Katarzyny i Dariusza Sypniewskich – Rodziców Hani za podarowanie z okazji Dnia Dziecka pysznych słodyczy dzieciom z grupy I „Smerfy”.

# Serdeczne podziękowania  kierujemy do państwa Moniki i Łukasza Milcarzów za przekazanie zabawek dla naszych przedszkolaków.

# Dziękujemy Pani Weronice Sękowskiej – mamie Eryka za pomoc w przygotowaniu instrumentów perkusyjnych do grupy II „Kubusia Puchatka”.

# Gorące podziękowania dla Pana Dzielnicowego Andrzeja Polaka pracownika Komendy Powiatowej Policji w Końskich za obdarowanie dzieci znaczkami odblaskowymi.

# Dziękujemy Pani Katarzynie Stępień – mamie Korneli, Pani Dorocie Muszyńskiej – mamie Piotrusia, Pani Sylwii Żurawskiej – mamie Kubusia, Pani Katarzynie Wodeckiej – mamie Franka, Pani Annie Barzezińskiej – mamie Neli za przygotowanie słodkiego poczęstunku na uroczystość Dnia Babci i Dziadka w grupie I „Smerfy”.

# Gorące podziękowania dla naszej Pani Dyrektor Małgorzaty Dąbrowskiej – babci Franka za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla dzieci z grupy I „Smerfy”.

# Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie II „Kubusia Puchatka” – Pani Iwonie Śliwak – mamie Ani, Pani Aleksandrze Norberciak – mamie Alanka, Pani Weronice Sękowskiej – mamie Eryka, Pani Małgorzacie Kucharskiej – mamie Mikołaja, Pani Iwonie Banasik – mamie Norberta, Pani Iwonie Szcześniak – mamie Filipa.

Gorąco dziękujemy Dyrektorowi Domu Kultury „Egipcjanka” – Panu Krzysztofowi Kowalskiemu za udostępnienie Sali na przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz na Bal Karnawałowy.

# Dziękujemy Panu Edwardowi Waligórskiemu za zasponsorowanie dzieciom pączków na Bal Karnawałowy.

# Serdeczne podziękowania dla Państwa Julity i Daniela Żuwalskich – rodziców Lucka za przygotowanie dla dzieci „balonowych zwierzątek”.

# Dziękujemy Pani Dorocie Muszyńskiej – mamie Piotrusia oraz Panu Mariuszowi Słoniewskiemu – tatusiowi Danielka za podarowanie do grupy I „Smerfów” papieru ksero.

Serdeczne podziękowania dla Pana Grzegorza Grzeli – taty Olusia za zorganizowanie wycieczki do Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

# Dla Pani Magdaleny Lorek – mamy Filipka, Wioletty Kucharczyk – mamy Jasia za słodkie poczęstunki dla dzieci i nauczycielki.

# Dla Państwa Julity i Daniela Żuwalskich – rodziców Lucka za wykonanie karmnika dla ptaków i zakup ozdób choinkowych.

# Podziękowanie dla wszystkich Rodziców z grupy III „Tygryski” za zaangażowanie i przygotowanie strojów na Bożonarodzeniowe Jasełka.

# Serdeczne podziękowania dla Pani Katarzyny Stępień – mamy Kornelki, Pani Doroty Muszyńskiej – mamy Piotrusia, Pani Katarzyny Wodeckiej – mamy Franka, Sylwii Żurawskiej – mamy Kubusia, Pani Anny Brzezińskiej – mamy Neli, Pani Katarzyny Wojciechowskiej – mamy Wiktorii za zakup ozdób choinkowych do grupy I „Smerfy”.

# Serdeczne podziękowania dla Państwa Katarzyny i Piotra Wodeckich – Rodziców Franka za podarowanie do grupy I „Smerfów” dużego plastikowego samochodu do jeżdżenia dla dzieci, który sprawił dużo satysfakcji i radości z „prowadzenia auta”.

Rok szkolny 2013/2014
rok MMXIV

# Bardzo serdeczne podziękowanie dla Państwa Katarzyny i Michała Hanus – rodziców Czarka za podarowanie zabawek dzieciom z grupy I – Krasnoludków.

# Dziękujemy mamie Ani Śliwak –Pani Iwonie i mamie Dawidka- Annie  Sadowskiej za obdarowanie słodyczami dzieci z grupy „Kubusia Puchatka” na uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty.

# Bardzo dziękujemy Pani Magdalenie Lorek  mamie Filipka z grupy I Krasnoludków za słodki, wielkanocny upominek dla dzieci
i Pań

# Bardzo dziękujemy babci Oliwierka – pani Urszuli Kos za miły gest – obdarowanie dzieci słodyczami, podczas spotkania bożonarodzeniowego u „Biedronek”
Serdecznie dziękujemy  Piotrowi Sadowskiemu, tacie Dawidka za naprawę szafki kuchennej – wymianę i montaż płyty blatowej.

# W imieniu grupy Kubusia Puchatka chcemy podziękować rodzicom: mamie Norberta -pani Iwonie Banasik, mamie Oli Sak – Justynie Góreckiej, mamie Eryka – Weronice Sękowskiej, mamie Kuby – Renacie Łuszczyńskiej za przygotowanie pysznych ciast na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

# Składamy podziękowania Danucie Stanisławowi Rachuna – dziadkom Oli, paniBożenie Kończak – mamie Pawełka, Agacie
Piotrowi Ksel – rodzicom Kacperka oraz pani Annie Staciwie – mamie Zuzi za włączenie się do przygotowania poczęstunku na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie „Biedronek”

rok MMXIII

# Gorące i serdeczne podziękowania składamy panu Robertowi Sroce
za rzetelne i bezinteresowne zaangażowanie w prowadzeniu strony internetowej na rzecz naszego przedszkola przez kolejny rok. Jest to cenna  pomoc w działalności edukacyjnej oraz promocji przedszkola.

# Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom z grupy Kubusia Puchatka, za zainteresowanie i zaangażowanie w akcję sfinansowania i  zakupienia nowoczesnej mini wieży  firmy  SAMSUNG. Dzięki Waszej przychylności i  wsparciu możliwe będzie realizowanie celów pedagogicznych, których efekty to mile spędzony czas w przedszkolu, wszechstronny rozwój oraz radosne buzie dzieci.

# Chcemy podziękować mamie Oli Sak za ofiarowanie grupie Kubusia Puchatka ciekawych obrazków do kolorowania, które cieszą się ogromnym powodzenieniem wśród dzieci.

# Serdecznie dziękujemy mamie  Lucynki Owczarek za upominki dla wszystkich dzieci z grupy „Kubusia Puchatka” w postaci kolorowych miar do mierzenia wzrostu.

# Wdzięczni jestesmy mamie Ani Śliwak za podarowane książeczki do malowania  dzieciom z grupy „Kubusia Puchatka”

# Serdecznie dziękujemy  Romanowi Kowalczykowi i Jerzemu Łuszczyńskiemu – tacie Kuby za położenie w sali zabaw w grupie”Kubusia Puchatka” paneli na podłodze .

# Podziękowania składamy panu Stanisławowi Lis za pomalowanie sali w starszakach.

# W imieniu grupy „Kubusia Puchatka”wdzięczni jesteśmy  rodzicom Oli Sak orazrodzicom Mai Węgreckiej za wzbogacenie kącika plastycznego poprzez podarowanie artykułów piśmienniczych.

# Kolejny już raz dziękujemy mamie Jasia Wierzbickiego za wniesienie wiele radości  wszystkim dzieciakom z naszego przedszkola, poprzez udostepnienie pompowanejzjeżdżalni Banku Skok Jaworzno, jak również wdzięczni jesteśmy za obdarowanie  wszystkich dzieciaków upominkami z logo firmy. I oczywiście prosimy o jeszcze !

# Podziękowanie dla PCK Oddział Końskie za przeprowadzenie spotkania edukacyjnego przez Pana Marcina Pytlosa i Mariusza Mączkę nt. „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” oraz udostępnienie fantoma do prezentacji i ćwiczeń”.

# Wiele radości sprawiły dzieciom z grupy Kubusia Puchatka notesiki z długopisami, ufundowane przez rodziców Bartusia Gorzkowskiego. Serdecznie dziękujemy!

# Dziękujemy rodzicom Czarusia Hanusa: pani Katarzynie i Marcinowi za obdarowanie dzieci z  grupy Krasnoludków ciekawymi zabaweczkami.

# W imieniu grupy Kubusia Puchatka oraz przedszkola serdecznie dziękujemy rodzicomAni Śliwak, Iwonie i Tomaszowi, którzy dbają o nas dostarczając bardzo przydatnych  materiałów papierniczych.

# Kolejny raz dziękujemy pani Katarzynie i Marcinowi Hanus, rodzicom Czarusia za mikołajkowe niespodzianki w postaci paczuszek dla wszystkich dzieci z grupy Krasnoludków.

# Za bezinteresowne wsparcie finansowe na rzecz naszego przedszkola mamy zaszczyt podziękować Państwu Dorocie i Grzegorzowi Muszyńskim – rodzicom Karolinki, którzy przekazali dużo większą kwotę pieniężną niż ustalona składka na Komitet Rodzicielski.

Rok szkolny 2012/2013
rok MMXII

# Serdeczne podziękowania dla Pani Anny Sadowskiej – mamy Dawidka za zakupienie do sali w grupie II „Kubusia Puchatka” pięknych zabawek i gier edukacyjnych.

# Serdeczne podziękowania Pani Justyny Góreckiej – Sak – mamy Oli za zakupienie pięknych zabawek, gier edukacyjnych do sali grupy II – „Kubusia Puchatka”.

#  Gorące podziękowania dla Pana prezesa z firmy Casing Poland z siedzibą w Niekłaniu Wielkim za zakupienie do sali z grupy II „Kubusia Puchatka” stołu z piłkarzami oraz stoiska sklepowego do zabawy.

#  Dziękujemy Pani Katarzynie Wierzbickiej – mamie Jasia za zasponsorowanie różnych artykułów szkolnych do grupy III – „Biedronek”.

rok MMXIII

# Serdeczne podziękowania dla:
– Pani Katarzyny Wierzbickiej – mamy Jasia za podarowanie kalendarzy na rok 2013
– Pani Katarzyny Rachuny – mamy Oli za przygotowanie na bal karnawałowy słodkiego poczęstunku – pysznego ciasta i cukierków dla dzieci
– dla Pana Edwarda Waligórskiego za zasponsorowanie słodkiego poczęstunku – pączków na choinkę noworoczną.

# Serdeczne podziękowania dla Pani Iwony Szcześniak – mamy Filipka, Pani Iwony Kwapińskiej – mamy Kasi, Pani Małgorzacie Ciszek – mamy Maciusia oraz Pani Bożeny Kończak – mamy Pawełka; dla Pani Agaty Ksel – mamy Kacperka, Pani Agnieszki Staciwy – mamy Karolka, Pani Anny Staciwy  mamy Zuzi, Pani Gizeli Biniek – mamy Wiktorka, Pani Katarzyny Wierzbickiej – mamy Jasia, za przygotowanie słodkiego poczęstunku w postaci pysznych wypieków na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

# Gorące podziękowania dla Pani Teresy Pękali oraz Pani Danuty Michalskiej – babć Natalki, Pani Ewy Karbowskiej – babci Anetki za osłodzenie przedszkolakom Dnia Babci i Dziadka pysznymi cukierkami.

# Tymi słowami chcemy wyrazić wdzięczność za sponsoring, poświęcony czas i pracę na rzecz naszego przedszkola.
Serdecznie dziękujemy tacie Emilki – Piotrowi Supierz za sfinansowanie wszystkich potrzebnych materiałów do wyremontowania       i pomalowania ścian korytarza na piętrze i przy schodach.

# Dziękujemy również tacie Marysi – Sylwestrowi Piątkowskiemu za włożoną pracę i trud podczas remontowania i malowania w/w powierzchni, a tacie Kingi – Robertowi Partyceza pomoc przy remoncie.

Mamy nadzieję że niedaleka przyszłość przyniesie jeszcze wiele okazji do wspólnego działania na rzecz i dla dobra naszej placówki.

# Dziękujemy babci Oliwiera i Nikoli – Urszuli Kos za ofiarowanie grupie „Biedronek” ciekawych puzzli, pacynek i innych zabawek.

# W imieniu dzieci z najmłodszej grupy „Krasnoludków”chcemy podziękować mamie Czarusia – Katarzynie Hanus ,za ofiarowanie        nowych,ciekawych zabawek.

Rok szkolny 2011/2012
rok MMXI

# Panu Robertowi Sroce za utworzenie i prowadzenie strony internetowej naszego przedszkola i Pani Karinie Schwerzler za hosting (rejestracja domeny i jej utrzymanie).

# Serdeczne podziękowania dla Pani Katarzyny Wierzbickiej i Bankowi Skok Jaworzno za zorganizowanie dnia pełnego atrakcji, wspaniałej zabawy dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola.

# Dziękujemy naszemu przedszkolnemu „fotografowi”  Panu Robertowi Kaczmarczykowi za wzbogacanie naszej przedszkolnej galerii.

# Dziękujemy bardzo Panu Dzielnicowemu Andrzejowi Polakowi za przybycie do przedszkola i opowiedzenie dzieciom o pracy w policji i przekazaniu wielu cennych informacji na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym oraz PanuRadosławowi Sak i Komendzie Powiatowej Policji w Końskich za dostarczenie do przedszkola zestawu edukacyjnego „Droga i ja” poświęconego bezpieczeństwu na drodze.

# Serdeczne podziękowania dla całej Rady Rodziców naszego przedszkola za zorganizowanie słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci, nauczycieli i personelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

# Serdeczne podziękowania dla p. Dominiki Pękali za uszycie czapeczek krasnoludków dla dzieci z grupy II.

# Gorące podziękowania dla Państwa Beaty Artura Dajerów – rodzice Oliwierka za podarowanie uroczych ozdób świątecznych oraz pomocy przy organizowaniu mikołajkowych paczek dla dzieci.

# Podziękowanie za przygotowanie słodkiego poczęstunku na zabawę Andrzejkową dla dzieci z grupy II przez Panią Annę Staciwę – mamę Ziuzi.

# Podziękowania dla Pani Katarzyny Wierzbickiej – mamy Jasia za podarowanie nam kalendarzy ściennych.

# Podziękowania dla Pani Anety Golec – mamy Julki za przygotowanie upominków dla dzieci z grupy III – Biedronek, w postaci bombek i słodkiego poczęstunku.

# Podziękowania dla Pani Agaty Ksel – mamy Bartka i Kacpra za przygotowanie słodkich wypieków na uroczystość wigilijną dla wszystkich przedszkolków.

# Szczególne podziękowania dla wszystkich rodziców z grupy Biedronek za piękne przygotowanie strojów jasełkowych.

# Uroczysty poczęstunek z okazji Spotkania Bożonarodzeniowego w dniu 15.12.2011 r. w grupie II – Krasnoludków został przygotowany przez Rodziców: Panią Annę Staciwę, Panią Bożenę Kończak – mamę Pawła, Panią Agatę Ksel – mamę Kacperka za co serdecznie dziękujemy.

rok MMXII

# Serdeczne podziękowania dla Pani Katarzyny Rachuny – mamy Oli za upieczenie pysznego ciasta na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

# Z całego serca dziękujemy również Dziadkom Oli Rachuny za sprezentowanie wszystkim dzieciom z gr. I – „Kubusia Puchatka” za słodkie pyszności w postaci czekoladowych cukierków.”

Serdeczne podziękowania dla Pana Artura Dajera – taty Oliwierka za wspaniałą muzyczną oprawę, która umilała nam czas podczas tegorocznej choinki noworocznej.

# Dziękujemy Panu Edwardowi Waligórskiemu z piekarni i cukierni w Końskich za podarowanie przedszkolakom pączków na poczęstunek podczas choinki.

# Gorące podziękowania dla Pani Anny Kaczmarczyk – mamy Magdy za upieczenie na Bal Karnawałowy pysznego ciasta.

# Serdecznie dziękujemy!!!
Pani Anecie Socie za cały worek sianka do jasełek i pyszne ciasto na Dzień Babci i Dziadka
Pani Annie Rathan za ciasto na Dzień Babci i Dziadka
Państwu Agacie i Piotrowi Ksel za wypieki – przepyszne oponki, rogaliki na jasełka i Dzień Babci i Dziadka
Pani Bożenie Kończak za ciasto na Dzień Babci i Dziadka
Pani Urszuli – babci Oliwiera Karpiaka – za słodycze:
Pani Teresie Pakali – babci Natali Pękali – za słodycze:
Pani Danucie Michalskiej – babci Natali Pękali za słodycze:
Pani Annie i Jackowi Trudnos – rodzicom Niny Trudnos  – za słodycze w dniu 28.01.2012 (choinka noworoczna)
Pani Katarzynie Wierzbickiej za duże kalendarze na rok 2012/2013 dla
p. Annie Staciwie za słodycze i ciasto zasponsorowane z okazji uroczystości andrzejkowej –

# Podziękowania dla Dyrektora Domu Kultury w Końskich Pana Krzysztofa Kowalskiego– za
udostępnienie sali na choinkę noworoczną.

# Serdeczne podziękowania dla Pani Teresy Pękali – babci Natalki Pękali i Wiktora Banasika oraz Pani Urszuli i Lecha Kosów – dziadków Oliwierka i Nicoli Karpiak za podarowanie wszystkim dzieciom z grupy „Krasnoludków” i „Biedronek” czekoladowych jajek.

# Gorące podziękowania dla mam za przygotowanie słodkiego poczęstunku na uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Dnia Rodziny:  z grupy I „Kubusia Puchatka” – Pani Anny Sadowskiej – mamy Dawidka, Pani Katarzyny Rachuny – mamy Oluni, Pani Magdaleny Gorzkowskiej – mamy Bartusia i Pani Katarzyny Stępień– mamy Marianki;
z grupy II „Krasnoludków”- Pani Renaty Łuszczyńskiej – mamy Kubusia, Pani Bożeny Kończak – mamy Pawełka, Pani Anny Staciwy – mamy Zuzi i Pani Anety Soty -mamy Julki;
z grupy III „Biedronek” – Pani Jowicie Pawłowskiej – mamy Łukaszka, Pani Anny Supierz – mamy Emilki, Pani Agacie Ksel – mamy Bartusia, Pani Agnieszce Staciwie – mamy Karolka.

# Serdeczne podziękowania dla Banku Skok Jaworzno, który reprezentowali PaniKatarzyna Wierzbicka – mama Jasieńka oraz maskotka Smok Skok, za zorganizowanie dla dzieci niecodziennego dnia pełnego niespodzianek.

# Gorące podziękowania dla Pani Agaty Ksel – mamy Kacperka i Bartusia za przybycie do dzieciaków w Dzień Dziecka ze słodkimi upominkami w towarzystwie kolegów z firmy Kredyt Chwilówka.

# Z całego serca dziękujemy Pani Monice Gilewskiej i Annie Opara za umilenie przedszkolakom Dnia Dziecka i możliwość przeobrażenia się tego dnia w różne, wymarzone postacie.

# Gorące podziękowania dla Radnego Miasta i Gminy Końskie Pana Roberta Plecha z Centrum Ubezpieczeń Warta za ufundowanie kamizelek odblaskowych dla dzieci z grup III – „Biedronek” oraz II – „Krasnoludków”

# Gorące podziękowania dla Pani Katarzyny Wierzbickiej – mamy Jasia i delegacji z Banku Skok Jaworzno za zasponsorowanie oraz udostępnienie pompowanej zjeżdżalni, na której dzieci spędziły dzień pełen frajdy i zabawy. Nasi milusińscy przekazują sponsorom tej wyśmienitej zabawy wielkie DZIĘKUJEMY!

Zapraszamy również
na nasz profil na Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Ułatwienia dostępu