Zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

ZARZĄDZENIE NR  10/2021

BURMISTRZA MIASTA i GMINY  KOŃSKIE

z dnia 13 stycznia 2021 r.

 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli  i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Końskie.

Na podstawie  art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
( Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

  • 1 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, a także terminy składania dokumentów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
  1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego,  a także terminy składania dokumentów określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
  • 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
  • 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                            

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

                                                                                  Krzysztof Obratański

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 10/ 2021

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

z dnia 13 stycznia 2021 r.

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych  na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.  

                 Rodzaj czynności

    Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

     Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1 2 3 4
  1

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

 

od 01  lutego 2021r.

do 31 marca 2021 r.

 

 

 

 

od 26 kwietnia 2021 r.

do 18 czerwca 2021 r.

 

 

2  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01- do 09 kwietnia 2021 r.

 

od 21 – do 24 czerwca 2021 r.

 

 3  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 12– do 14 kwietnia 2021 r.  od 25 – do 28 czerwca 2021 r.
4  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15 – do 23 kwietnia 2021 r. od 29  czerwca – do 02 lipca 2021 r.
 5  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 26 – do 27 kwietnia 2021r.

 

do 09 lipca 2021 r.

 

 

*w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXX /306/ 2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 lutego2017 roku
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r., poz. 723).

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia  Nr 10/ 2021

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

z dnia 13 stycznia 2021 r.

 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli oddziałów przedszkolnych i  innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

 

 

Lp.

 

                 Rodzaj czynności

      Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

     Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1 2 3 4
  1

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym**

 

od 01 lutego
do 19 marca 2021 r.

 

 

od 08 kwietnia 2021 r.

do 18 czerwca 2021 r.

 

 2  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 – do 24 marca 2021 r.  

od 21 – do 23 czerwca 2021r.

 

 3  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 25- do 26 marca 2021 r.

 

 od 24 – do 25 czerwca 2021 r.
 4  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 29  marca –  do 02   kwietnia  2021 r.

 

od 28 czerwca  – do   02 lipca 2021 r.
 5  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

od 06- do 07 kwietnia 2021 r.

 

 

do 09 lipca 2021r.***

 

 **określone w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXX /306/ 2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 lutego2017 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r., poz. 723).

*** od 12 lipca 2021 r.  jeśli przedszkole (punkt przedszkolny, oddział przedszkolny) nadal dysponuje wolnymi miejscami, do wyczerpania miejsc,  prowadzi rekrutację w sposób ciągły .

Zapraszamy również
na nasz profil na Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Ułatwienia dostępu